کد مطلب: 59115
هزينه هاي ازدواج به مراتب بيش از هزينه هاي رابطه با جنس مخالف/ سونامي آسيب هاي اجتماعي
تاریخ انتشار : 1395/10/23 09:44:14
نمایش : 184
جواناني داريم‌ که خود را متعلق به‌ داشته‌هاي جامعه‌ نمي‌دانند و بدون‌ توجه‌به‌ ارزش‌ها، اقدام مي‌کنند.

به گزارش مشکات برين، کوروش محمدي، آسيب شناس اجتماعي اظهار کرد: مخاطبان جوان بويژه دختران، در اولين نگاه انتقادي خود به تيتر خبر مد نظر حمله کرده و از نگاه صرفا جنسيتي اين تيتر گلايه خود را نشان داده اند و اعتقاد دارند که در اين تيتر سوگيري جنسيتي به سمت مردان وجود دارد که در عين ضعف و تحقير، حق انتخاب را نيز از زنان سلب و در عوض حق انتخاب و برتري را براي مردان تداعي مي‌کند.

 

او ادامه داد: بخش قابل توجهي از مخاطبان نيز با تاکيد بر اهميت مسايل اقتصادي و بيکاري جوانان، اين دو چالش مهم جامعه را به عنوان موانع ازدواج مي دانند. به نظر مي‌رسد جامعه کنوني ما در شناخت نيازهاي اساسي و اوليه زنان و مردان جوان خود بازمانده است و همچنان در اين راستا عاجز است. از اين رو نسل جوان جامعه به تبعيت از فضاي غالب در جامعه، با پديده تاخير در ازدواج يا تغيير در نگرش نسبت به ازدواج به نوعي کنار آمده است و اين خطري بزرگ است که نسلي نسبت به ناکامي‌هاي خود بي تفاوت باشد.

 

رييس انجمن آسيب شناسي اجتماعي همچنين اشاره کرد: برخي از مخاطبان نيز، سياستهاي دولت را در حوزه خانواده و ازدواج به چالش کشيده اند. استنباط جامعه از روند سياستگذاري‌هاي کلان دولت در موضوع خانواده و جوانان، نشان از بي‌برنامگي و فرسودگي باورها و ظرفيت‌هاي نسلي دارد که هيچگونه حس تعلقي به آينده جامعه خويش ندارد بلکه خود را يک قرباني مي پندارد که درماندگي و نااميدي را در بطن ناکامي‌ها آموخته است.

 

محمدي اضافه کرد: به نظر مي‌رسد گزارش خبرآنلاين نيز نتوانسته است با مخاطب خويش ارتباطي منطقي برقرار کند چرا که اساسا اين نسل در دامان واقعيتهايي پرورش يافته که با تغييرات ساختاري در نظام اجتماعي خانواده خلق شده‌اند و علامتي جز ياس و ناتواني از آن دريافت نمي شود. مسايلي چون سختي تامين معيشت حداقلي براي تشکيل خانواده، تغييرات جدي در نگرش جامعه در باب معيارهاي ازدواج که امروزه بيش از فلسفه خود ازدواج نزد جامعه اعتبار يافته؛ موانع حل نشده حقوقي در مسير ازدواج و تامين نيازهاي جامعه زنان به حمايت هاي اجتماعي، حاکميت تفکر مردسالانه بر روند اعتقادي و اجتماعي جامعه و همينطور قانونگذاران، تغيير نگرش جامعه به سمت مسايلي همچون مهريه هاي سنگين و بطور کلي هدفگذاري هاي غيرمنطقي در مسير ازدواج جوانان همه و همه موجب شده فرايند ازدواج در جامعه ما دچار دست اندازهاي تاثيرگذاري شود که افزايش سن ازدواج، ناتواني در تامين اسباب و مهمات اوليه ازدواج، بي هدفي جوانان در گرايش به سمت ازدواج و آسيب هاي جدي براي زنان، کمترين خروجي هاي اين تغييرات هستند. براين اساس به نظر مي رسد نسل امروز ما دچار سردرگمي در ايفاي نقش خويش شده و با نااميدي به پروسه ازدواج مي نگرد و براي تامين نيازهاي ارتباطي و غريزي، ترجيحا خود را در نقشه راه ديگري غير از مسير سنتي جامعه تقويت مي کند.

 

اين کارشناس اجتماعي همچنين با اشاره به اينکه به باور مخاطبان امروزه هزينه هاي ازدواج به مراتب بيش از هزينه هاي رابطه با جنس مخالف است، گفت: از اينرو بنظر ميرسد جامعه با حجم وسيعي از آسيب هاي اجتماعي روبرو است که به گسترش روابط غير متعارف بين جوانان منجر شده است. بروز آسيبهاي فاحش و مخربي چون ازدواج سپيد، اعتياد جوانان، بيکاري و بويژه سردرگمي دختران جوان در دايره افکار پليد کارفرمايان، از خروجي هاي مختل شدن فرايند ازدواج در جامعه است که در برخي کلانشهرها به راحتي قابل لمس هستند.

 

کوروش محمدي همچنين تاکيد کرد: عدم همسويي در ديدگاه‌هاي مخاطبان خبرآنلاين نشان مي دهد که نسل جوان جامعه ما داراي مطالبات چشمگيري است که هرگز جامعه براي اين مطالبات پاسخ مناسبي تدارک نديده است و به همين دليل شاهد ايجاد انحرافاتي در بيان و مطالبه حقوق جوانان در سطح جامعه هستيم که گاها مسيرهاي انتخابي براي اين موضوع از امنيت رواني و اخلاقي لازم برخوردار نبوده و خانواده و نظام تعليم و تربيت موجود نيز قادر به هدايت اين مطالبات نيست و امروز با شکل گيري هسته اي تلنبار شده از مطالبات نسل جوان، باورهاي فرهنگي و اعتقادي نسل جوان جامعه نيز دستخوش تغيير شده است. درواقع با پديده‌‎اي به نام بي هويتي فرهنگي در بخش فعال جامعه مواجه شده ايم. جواناني که خود را متعلق به داشته هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه خويش نمي دانند و بدون توجه به ارزشها، اقدام به تصميم براي تعيين تکليف خويش مي‌کنند، جواناني که به اين باور رسيده اند که زندگي مجردي به مراتب بي هزينه و سهل الوصول تر از ارزشي به نام ازدواج است، طبيعتا تن به سخت گيريهاي خانواده ها و جامعه براي ازدواج نخواهند داد.

 

رييس انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايران تاکيد کرد: بنظر مي رسد لازم است جامعه و بويژه نظام خانواده ما در معيارهاي انتصابي اش براي ازدواج جوانان تجديد نظر جدي به عمل آورد چون جوانان نسل امروز ما، از بس برايش معيار تراشيده شده و مطالباتش بي پاسخ و سرکوب شده اند، از معيارهاي سختگيرانه خانواده ها استقبال نمي کند و در اين ميان پروسه ازدواج بشدت دچار آسيب مي شود و بيشترين صدمه ناشي از اين آسيب بزرگ، متوجه جوانان بويژه دختران جوان مي شود. به طور کلي مي‌توان گفت فرايندهاي سنتي، فرهنگي و ارزشي فعلي جامعه، منطبق بر نيازهاي نسل جوان نيست و تداوم سياستهاي فعلي آينده نظام خانواده را با مشکلات جدي تري روبرو ميکند بنابراين نياز و ضرورت جدي امروز جامعه، ايجاد سريع تغييرات و بازنگري در سياستهاي کلان و خرد اين حوزه است و نکته جالب توجه در گزارش خبر آنلاين اين است که اين گزارش نشان مي دهد بهترين کارشناسان و تحليلگران مسايل اجتماعي جامعه ما خود جوانان هستند نه مسئولين و متوليان!/ خبرآنلاين


انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن