کد مطلب: 59102
امنيت پايدار با مشارکت مردم محقق مي شود
تاریخ انتشار : 1395/10/20 11:58:34
نمایش : 299
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان در يادداشتي آورده است: هرچه مردم در امر امنيت بيشتر مشارکت کنند ، امنيت به وجود آمده پايدارتر خواهد بود.

به گزارش مشکات برين ثبات امنيت اجتماعي يک ضرورت و حفظ و گسترش آن پيش نياز توسعه پايدار و از مهم ترين اهداف و ارزش هاي بنيادين در نيروي انتظامي است، از اينرو همکاري و همراهي مردم با ناجا برحفظ نظم و امنيت پايدار تأثير گذار است و اگر مردم به خادمان خود در اين نيرو اعتماد داشته باشند کار پليس براي مقابله با جرايم آسان‌تر مي شود.

پليس با رويکرد جامعه محوري و پيشگيرانه خود نگاه ويژه‌اي به مسئله پيشگيري از آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي دارد ؛ نيروهاي پليس به تنهايي نمي توانند روند جرم و بي نظمي را مهار کرده و کنترل اجتماعي را اعمال کنند ، بلکه براي پيشگيري از جرم و حل مشکلات اجتماعي نياز به مشارکت مردم دارند؛ در پيشگيري از جرم، رابطه ميان پليس و مشارکت مردم يک رابطه مستحکم و جدا نشدني است، يعني اين دو بدون ديگري يک کل ناقص را تشکيل مي دهند.

مواد مخدر يکي از معضلات اساسي جامعه و مهم ترين دغدغه خانواده ها است از اينرو آموزش و مشارکت در پيشگيري از اعتياد و وقوع بسياري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي تاثير گذار خواهد بود.

 
بي ترديد اصلي‌ترين پايگاه و نهاد در پيشگيري از گرايش به مصرف مواد مخدر، کانون گرم خانواده است که والدين نقش اساسي در اين بين دارند و بايد با حساسيت و ظرافت لازم مراقب رفتارهاي فرزندان خود باشند؛ اعتياد به عنوان يک آسيب اجتماعي هيچ گاه به طور کامل ريشه‏ کن نخواهد شد، مگر به همت همگان و در حال حاضر بخش زيادي از جرايم و آسيب هاي اجتماعي در رابطه مستقيم و غيرمستقيم با مواد مخدر بوده و اعتياد به موادمخدر سرمنشاء بسياري از آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي است.

بخش زيادي از جرايم و آسيب هاي اجتماعي در رابطه مستقيم و غيرمستقيم با موادمخدر است و اعتياد به موادمخدر سرمنشاء بسياري از آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي است؛ اگر همت عمومي جامعه و ايجاد مسئوليت اجتماعي براي همه دستگاه هاي دولتي در زمينه آسيب هاي مواد مخدر در جامعه ايجاد نشود پليس به تنهايي نمي تواند در بحث کنترل و مبارزه با مواد مخدر موفق شود./آ

(سرهنگ "شهريار حيدري" معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان چهار محال و بختياري)


انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن