کد مطلب: 59080
پژوهشگر حوزه زنان
موضوع خانواده در قوانين کار بانوان مورد غفلت قرار گرفته است/ تحقق سياست افزايش جمعيت منوط به اصلاح و اجراي قوانين کار بانوان
تاریخ انتشار : 1395/10/16 05:50:17
نمایش : 187
يک پژوهشگر حوزه زنان با بيان اينکه در اشتغال زنان موضوع خانواده با دو محور مادري و همسري کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اگر در روند قانون گذاري اشتغال زنان و اجراي آن به اين دو محور توجه بيشتر شود، بيشتر مصاديق و مشکلاتي که زنان شاغل اعم از مرخصي زايمان، ساعات شيردهي، ساعات کاري زنان و دورکاري و .. رفع خواهد شد.

به گزارش مشکات برين زهرا عزيزپوريان پژوهشگر حوزه زنان در گفت وگو با طنين ياس در خصوص مشکلات و دغدغه هاي زنان شاغل گفت: تمامي مشکلات و دغدغه ها در اين حوزه، نشأت گرفته از عدم نگاه درست و اساسي به "محوريت خانواده" در قوانين کار بانوان است.

وي در ادامه با بيان اينکه نگاه مسئولين به اشتغال زنان نگاه ناقصي است، گفت: نياز امروز وجود نگاهي کلي، درست و اساسي به اشتغال بانوان و اجراي قوانين آن است که نه تنها بايد از طرف دولت پيگيري شود بلکه بر حسن اجراي آن در تمام بخش ها به ويژه خصوصي توجه شود.

اين کارشناس حوزه زنان با بيان اينکه نظام اشتغال زنان بايد به طور کلي بايد اصلاح شود، گفت:  از مهم ترين بحث هاي حوزه اشتغال زنان اجراي قانون مرخصي زايمان، ساعات شيردهي و بيمه شدن همه زنان شاغل و فراهم شدن شرايط دورکاري براي آنان است.  

عزيزپوريان با اشاره به اينکه بخش هاي دولتي و خصوصي موظف اند  تسهيلات لازم را در محل کار براي زنان شاغل ايجاد کنند، گفت: براي مثال مادران مجاز هستند يک ساعت از وقت اداري  خودشان را به کودکاني شيرخواري که با شير مادر تغذيه مي شوند، اختصاص دهند که  جزء ساعت کاري آنها محسوب مي شود. اين قانون در سال 1374 تصويب و در سال 1376 با اصلاح از 20 ماه به 24 ماه افزايش يافت.

اين پژوهشگر زن در حوزه زنان با بيان  اينکه متاسفانه نگاه آماري و ميداني نشان مي دهد، قانون مرخصي و شير دهي در تمام دستگاه ها ي کاري اجرا نمي شود، تصريح کرد: با بررسي هاي انجام شده در بيش از 50 درصد محيط کار ي اين قانون اجرا نمي شود و اين خلاء ناشي از عدم نظارت و متولي براجراي قانون شيردهي است.

عزيزپوريان با اشاره به اينکه در صورت شکايت زنان از عدم اجرا شدن قانون مرخصي زايمان و شيردهي، موقعيت شغلي شان به مخاطره مي افتد، گفت: اين موارد نشان دهنده اين است که ما متولي براي اجراي درست قوانين کار مختص بانوان نداريم.

اين پژوهشگر با بيان اينکه زنان شاغل هم در کار دولتي و غير دولتي مشغول هستند، افزود: در اکثر موارد اين قانون ها در دستگاه هاي دولتي هميشه انجام مي شود در صورتي ما زنان شاغل هم در دستگاه هاي غير دولتي هم داريم که عدم اجراي قانوان شير دهي نشأت گرفته از نگاه ناقص به بحث شغلي زنان است. 

خانواده مهمترين بناي زنان شاغل است که بايد درقانون کار نظر گرفته شود

عزيزپوريان بيان کرد: در اشتغال زنان موضوع خانواده با دو محور مادري و همسري کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت:  اگر در روند قانون گذاري اشتغال زنان و اجراي آن به اين دو محور توجه بيشتر شود، بيشتر مصاديق و مشکلاتي که زنان شاغل اعم از مرخصي زايمان، ساعات شيردهي، ساعات کاري زنان و دورکاري و .. رفع خواهد شد.

وي تأکيد کرد: تمامي مشکلات و دغدغه ها در حوزه اشتغال زنان، نشأت گرفته از عدم نگاه درست و اساسي به مسئله محوريت قرار دادن خانواده در قوانين کار بانوان است.

اين پژوهشگر حوزه زنان با بيان اينکه بين اجراي مصوباتي چون حق ساعات شيردهي، حق مرخصي زايمان، دوري کار زنان، بيمه زنان شاغل و تحقق سياست افزايش جمعيتي رابطه اي مستقيم وجود دارد، گفت: با تحقق اين مطالبات قطعا مادران شاغل از فرزندآوري و تربيت آنان هراسي نخواهند داشت.   

 ايجاد سبک زندگي اسلامي در تربيت فرزندان

اين پژوهشگر با بيان اينکه در محيط هاي شغلي نتوانسته ايم هنوزسبک زندگي اسلامي که مادر در کنار کودک نقش تربيتي داشته باشد، پياده سازي کنيم،  گفت: در اين زمينه نبايد به حداقل ها فکر کرد چرا که حتي اختصاص دادن ساعتي شيردهي به مادران لازم اما کافي نخواهد بود.

وي با بيان اينکه حضور زنان شاغل به ويژه زنان متخصص را زماني مفيد به فايده دانست که در محيط کار بدون دغدغه و استرس فعاليت داشته باشند و وقتي وارد منزل مي شود دغدغه محيط کار را نداشته باشد، گفت: اختصاص دادن مهدکودک در محيط کاري از مهم ترين اين موارد است.

اين کارشناس حوزه زنان در ادامه با اشاره به اينکه برخي از شغل هايي که بانوان بنابر الزامات اقتصادي وارد آن شده اند شغل هايي کاذب است، گفت: پيگيري و عملياتي شدن بحث بيمه زنان خانه دار براي رفع چنين مشکلاتي بسيار مؤثر است.

انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن