کد مطلب: 59079
نقش زنان در مقابله با تهاجم فرهنگي
تاریخ انتشار : 1395/10/16 05:47:04
نمایش : 295
امروزه با گسترش فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديداري و شنيداري و..استعمارگران که بيشترين اين ابزارها را در اختيار دارند، خود و فرهنگ خود را حاکم جهان معرفي مي کنند، از برنامه هاي مهم دشمن براي کشور ما هدف قرار دادن، زن مسلمان ايراني به عنوان عامل اصلي در استحکام بنيان خانواده با طرح شعارهايي چون آزادي زنان ، برابري حقوق زنان با مردان است که در اين مقاله به بررسي آن مي پردازيم .
به گزارش مشکات برين امروزه با گسترش فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديداري و شنيداري و..استعمارگران که بيشترين اين ابزارها را در اختيار دارند، خود و فرهنگ خود را حاکم جهان معرفي کرده و با طرح اصطلاحات زيبايي چون آزادي ، حقوق بشر ، حقوق زن ، دهکده جهاني ، دموکراسي و...بشريت را تا بدانجا مسخ کرده اند که حتي در حوزه ي تفکر نيز به هر آنچه سران استکباري عالم بخواهند فکر مي کنند . با اين حال احساس مي کنند آزادند. طبق آمار 75درصد از اخبار، فيلم ها ، برنامه ها و گزارش هاي ساير کشورها توسط رسانه هاي غربي توليد مي شود. جالب اينکه ميزان برنامه هاي ارسالي از طرف اين رسانه ها به سوي کشورهاي آسيايي ، آفريقايي و آمريکاي لاتين صدبرابر بيش از مقداري است که از سوي اين کشورها به غرب ارسال مي شود

( صادقيان، 1389 : 10)  .از برنامه هاي مهم دشمن جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه، هدف گرفتن زن مسلمان ايراني به عنوان عامل اصلي در استحکام بنيان خانواده با طرح شعارهايي چون آزادي زنان ، برابري حقوق زنان با مردان و.. است که در اين مقاله به بررسي آن مي پردازيم .

گفتاري درباره ي ناتوي فرهنگي

اصطلاح ناتوي فرهنگي به لشکر کشي غرب در جبهه ي فرهنگي_اجتماعي تحت عنوان جنگ سرد فرهنگي گفته مي شود. جنگ سرد در واقع نزاع دو ايدئولوژي مدرن (ليبراليسم و کمونيسم ) بر سر مالکيت عالم بود. از آن جايي که سلطه گري اساس مدرنيته است و تمامي ايدئولوژي هاي مدرن به دنبال جهاني سازي خود هستند، يک ايدئولوژي مدرن اساسا قادر به تحمل ديگري نيست. در دوره ي جنگ سرد ، هر يک از دو ايدئولوژي ليبراليستي و کمونيستي مي کوشيدند تا با حذف ديگري ، سلطه ي خود را بر عالم انحصاري کنند. در اين دوران علاوه بر مسابقات تسليحاتي و سياسي تشکيلات عظيمي به رهبري CIAجهت مقابله ليبرال دموکراسي با کمونيسم شکل گرفت که در قالب چاپ کتاب و نمايش فيلم براي نشان دادن ايالات متحده ي آمريکا به عنوان جامعه اي آزاد و دمکرات بود . جالب اينکه انديشمنداني که در دوران جنگ سرد ، روشنفکران مخالف کمونيسم را در سراسر جهان تغذيه ي فکري مي کردند، اکثر يهودي بودند( همان ، 32) .

پايان جنگ سرد ؛ بازگشت غرب به جنگ تاريخي خود با اسلام

پس از جنگ سرد ، کارشناسان سرويس هاي اطلاعاتي غرب ، تمامي تجهيزات جنگ فرهنگي را به جبهه ي مبارزه با اسلام منتقل کرده و به آرايش نيروهاي خود در اين جبهه پرداختند. جنگ ايدئولوژي ليبراليستي با اسلام جنگ بين دو ايدئولوژي نيست؛ بلکه نبرد تماميت غرب با اسلام است . نزاع غرب با اسلام مبناي فلسفي دارد ؛ زيرا اسلام منافي مدرنيته است. انقلاب اسلامي ايران به عنوان يک انقلاب الهي که از رستاخيز فطرت عالم بشري شکل گرفت، فراتر از انقلاب هاي مدرن با خود پيام « حاکميت الله» را به همراه داشت و اين به معناي اغلام جنگ با اساس عالم مدرن بود. بديهي است که جمهوري اسلامي ايران به عنوان خيمه ي فرماندهي جبهه ي اسلام ، در کانون حملات غرب قرار گيرد. با پايان جنگ تحميلي و پس از رحلت حضرت امام ، غرب که از راهکارهاي براندازي آشکار نااميد شده بود، با بسيج تمام نيروهاي مخالف نظام، جبهه ي فرهنگي نبرد با انقلاب اسلامي را گسترش داد(همان ، 36) .

ساخت هزاران فيلم غير اخلاقي و تکثير آن به وسيله ي ميليون ها سي دي ، پخش و توزيع آن در جوامع اسلامي، راه اندازي ده ها هزار سايت اينترنتي غير اخلاقي، اجراي برنامه ي 24 ساعته به وسيله ي چندين هزار شبکه ماهواره و... همه از مواردي است که اعضاي ناتوي فرهنگي به شدت دين ، ايمان و اعتقاد مسلمانان را نشانه گرفته و از برنامه هايي است که براي نابودي جوامع اسلامي به خصوص جوانان مسلمان تدارک ديده است.

جهان غرب اکنون همان کاري که در اعصار گذشته در آندلوس انجام دادند، امروز به شکل بسيار پيچيده تر و عميق تر و حساب شده تري در دست اقدام و اجرا دارند.

در کنار اين موارد ترويج فمنيسم و زن سالاري نيز براي از بين بردن حياء ، عفت و وقار زنان جوامع اسلامي حجم آتش ناتوي فرهنگي را بسيار شديدتر کرده است، آنچه تلاش مي شود در متون فمنيستي ( اعم از چاپي، صوتي، تصويري و ديجيتالي) به مخاطب منتقل گردد، با مفاهيمي چون «آزادي زنان» و« برابري زنان با مردان» بيان مي گردد.(منصورنژاد، 1381 : 254)

گامي فراتر از اين مفاهيم کم و بيش انتزاعي و قابل تاويل، تحليل ها و خواسته اي شفاف ترچون افزايش مشارکت زنان و زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي، پدرسالارانه خواندن نمادهاي ديرپايي چون خانواده تبليغ براي آزادي زنان، روابط جنسي آزاد، پايان دادن به بارداري، ارتقاي شغلي کاملا برابر با مردان و.... مطرح مي شود.(هاجري، 1380 : 76)

آنچه به عنوان نوعي هراس و واهمه ازهژمونيک شدن فمنيسم غربي مطرح مي شود امکان دارد زنان مسلمان با مفاهيم و تعاريفي که از فمنيست هاي غرب برگرفته اند، ارزش و هنجارهايشان را دروني کنند که براساس تجارب زنان غربي راه حل هايي را براي رفع مشکلات خود برگزينند و اين امرنيز کم و بيش به معناي از هم پاشيدن بسياري از نهادها و رويدادها و روابط سنتي و اصيل چون خانواده، از بين رفتن ارزش مادري، عادي شده سقط جنين، عدم همسرداري و .....

پس نفوذ و سلطه فمنيسم غربي به وسيله ناتوي فرهنگي به معناي از ميان رفتن يا تضعيف بنيان هاي اصيل و ارزش هاي آن خواهد بود.(لقماني،114،1388)

از نظر اسلام ،  زن و مرد به دليل اينکه يکي زن است و ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يکديگر نيستند؛ زيرا خلقت و طبيعت آن ها را يکنواخت نخواسته است. و همين جهت ايجاب مي کند که از لحاظ بسياري از حقوق و تکاليف و مجازات ها وضع متشابهي نداشته باشند. در دنياي غرب اکنون سعي مي شود ميان زن  مرد از نظر قوانين و مقررات ، حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوت هاي غريزي و طبيعي آن ها را ناديده بگيرند.  تفاوتي که ميان نظر اسلام و سيستم هاي غربي وجود دارد در اينجاست. آنچه اکنون در کشور ما ميان طرفداران حقوق اسلامي از يک طرف و طرفداران پيروي از سيستم هاي غربي از طرف ديگر مطرح مي شود ، مسأله ي وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است ، نه تساوي حقوق حقوق آن ها . کلمه ي « تساوي حقوق» يک مارک تقلبي است که مقلدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانده اند(شهيد مطهري ، 1389 : 123) .

نقش زن در اسلام به عنوان مدير فرهنگي خانواده

دين اسلام به نقش زن در مديريت فرهنگي خانواده اهميت به سزايي داده است. علت اينکه اسلام اينقدر به نقش زن در داخل خانواده اهميت مي دهد، همين است که زن اگر به خانواده پايبند شد، علاقه نشان داد، به تربيت فرزند اهميت داده به بچه هاي خود رسيد، آنها را شير داد، آنها را در آغوش خود بزرگ کرد، براي آنها آذوقه هاي فرهنگي – قصص، احکام، حکايت هاي قرآني، ماجراهاي آموزنده – فراهم کرد و در هر فرصتي به فرزندان خود مثل غذاي جسماني چشانيد، نسل ها در آن جامعه بالنده و رشيد خواهند شد.

اين هنر زن است و منافاتي  با درس خواندن ، تدريس ، کار کردن و ورود در سياست و امثال اينها ندارد.

در صدر اسلام، زن در ميدان جنگ، علاوه بر بستن زخم مجروحان که اين کار بيشتر به عهده زنان بود – حتي گاهي با نقاب، در ميدان جنگ و رزم هاي دشوار آن روز، شمشير هم مي زد. در عين حال در خانه فرزندان خود راهم در آغوش مي گرفت، تربيت اسلامي هم مي کرد ، حجاب خود را هم حفظ مي کرد.

بعضي افراط مي کنند بعضي تفريط مي کنند. بعضي مي گويند چون فعاليت اجتماعي اجازه نمي دهد به خانه و شوهر و فرزند برسيم پس فعاليت اجتماعي نبايد بکنيم. بعضي مي گويند چون خانه و شوهر و فرزند اجازه نمي دهد فعاليت اجتماعي بکنيم پس شوهر و فرزند را بايد رها کنيم. هردو غلط است. نه اين را به خاطر آن، نه ان را به خاطر اين، نبايد از دست داد.(سيدعلي خامنه اي،86:1382)

با بررسي در خصوص نقش زنان در جامعه اسلامي و انقلاب اسلامي ايران حضور پررنگ اين قشر را به خوبي مشاهده مي کنيد.

»ازاويل انقلاب، زنان يکي از برجسته ترين نقش ها را دراين انقلاب ايفا کردند، هم در خود حادثه بزرگ انقلاب ، هم در حادثه بسياربزرگ 8سال دفاع مقدس نقش مادران، نقش همسران، از نقش مجاهدان اگر سنگين تر و دردناک ترو تحمل طل تر نبود يقينا کمتر نبود.

مادري که جوان خودش را، عزيز خودش را، دسته گل خودش را بعد 5 سال، 20 سالکمتر يا بيشتر – پرورش داده، با آن محبت مادرانه او را به ثمر رسانده، حالا او را به طرف ميدان جنگ مي فرستد که معلوم نيست که حتي جسد او برخواهد گشت يا نه.

اين کجا، رفتن خود اين جوان کجا؟ که خوب، اين جوان، با شور و هيجان جواني همراه با ايمان و روحيه انقلابي گري، حرکت مي کند و مي رود و کار اين مادر از کار آن جوان اگر بزرگتر نباشد، کوچکتر نيست.

بعد هم که جسد او را برمي گردانند، افتخار مي کند که بچه من شهيد شده.

اينها چيزي کمي است؟

اين حرکت زمانه، حرکت زينب گونه در انقلاب ما بود.«(سيد علي خامنه اي،1392: 113)

نقش زنان در جامعه با حجاب اسلامي

آنچه به نظر مي رسد در نقش زنان در جامعه اسلامي مؤثر است و حضور آنان را مفيد و پرثمر مي کند ، حضور آنان با حجاب اسلامي است که اين عامل باعث نقش برآب شدن نقشه ي دشمنان خواهد شد. حضور زنان با رعايت حجاب و اصول عفاف و تنظيم روابط با مردان در يک جامعه مي تواند ضامن سلامت آن جامعه باشد.

بي گمان " تعديل و تنظيم روابط " پيامدهايي چون حضور پرنشاط، سالم،  شاداب و تاثيرگذار براي مردان و زنان در عرصه هاي مختلف خانواده و جامعه خواهد داشت و بن بستي از فساد و تباهي در هيچ يک از ميدان هاي فعاليت ايجاد نخواهد کرد. همانگونه که زهراي اطهر از يک سو خود را از برابر ديدگان نامحرم مي پوشاند و يا از لطافت و جاذبه ي  وجودي زنان سخن مي گفت ؛ اما از سوي ديگر با پاک سيرتان و دين باوراني چون سلمان، عمار و مقداد به گفتگو مي پرداخت و آنان چنان انس و الفتي با محيط سالم و ملکوتي زندگاني فاطمه احساس مي کردند که در پاره اي زمان ها به کمک دخت رسول خدا در کارهاي منزل مي شتافتند.

ثمره ي  عفاف در زندگي انسان

ثمره ي  عفاف يعني طهارت فکر و  فعل فرامرزي فروزان براي ايجاد انگيزه در راه دستيابي به پارسايي دروني است که اين برکات در امور مادي و معنوي، دنيوي ، اخروي ، ظاهري و باطني نسلمان تاثيرگذار است :

الف) کفايت و بسنده کردن به امور حلال ؛

ب) خويشتن داري هنگام رو به رو شدن با گناه ؛

ج) مراقبت و مواظبت از کارها در تمامي حالات ؛

د) صبر و شکيبايي بر فشار شهوات و مرتکب نشدن گناه ؛

ه) ياري دين و دين باوران در راه خدا ؛

و) رسيدن به مرحله يقين و رضايت به روزي خدا ؛

ز) راحت شدن از گرفتاري ها و مصون ماندن از آبروريزي در مسير گناه ؛

ح) تسليم شدن نسبت به اوامر خدا ، رسول او و امامان .( لقماني، 1389: 50) .

دارا بودن صفت کمالي غفاف براي زن مؤمن يکي از وظايف ديني و انساني به شمار مي رود که زنان مسلمان جهت حفظ تقوا و کسب رضايت خدا و رسول خدا(ص) و ابراز بندگي خدا از طرفي و جهت حفظ امنيت اخلاقي اجتماع بايد ملتزم به آن باشند( نيلي پور، 1380: 249).

برابري زن ها با مردان از لحاظ گوهر هستي

تمام زن ها از لحاظ گوهر هستي و اصل مبدأ، همتاي مردان بوده و خلقت هيچ زني جداي از خلقت مرد نيست ؛ البته مسأله ي طينت حکم جدايي دارد که طينت اولياي الهي از غير آن ها ممتاز بوده و آن بحث اختصاصي به زن يا مرد ندارد. در اين همتايي بين نخستين انسان و انسان هاي بعدي فرقي نيست ؛ چنانکه در اين جهت امتيازي بين اوليا و ديگران نيست. تمام زن ها از لحاظ حقيقت از سنخ گوهر مردان هستند . نظير آنچه که درباره ي رسول اکرم (ص) تغبير شده است که :

« لقد من الله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم » ؛ خداوند منت نهاد بر مؤمنين آنگاه که در ميان آنها پيامبري از خودشان برانگيخت ( آل عمران /164)  و نيز « لقد جاء کم رسول من انفسکم عزيز عليه ما عنتم » ؛ پيامبري از خودتان به سوي شما آمد که بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد (توبه / 128).

لازم به ياداوري است که تفاوت فراواني بين وجود نوراني پيامبر اکرم (ٌص) و ديگران وجود دارد ولي آن ها دليل نمي شود که وجود مبارک ايشان نوعي جداي  از نوع متعارف انسان باشد ؛ چنانکه وجود نوراي حضرت فاطمه ي زهرا (ع) امتيازهاي فراواني است که در غير انبيا و ائمه يافت نمي شود و اين تمايزهاي معنوي مانع وحدت نوعي آن حضرت با زنان و مردان ديگر نخواهد بود( جوادي آملي ، 1377 : 50).

زن و مرد در انسانيت برابرند ؛ ولي دو گونه انسان اند با خصلت ها و روانشناسي متفاوت. اين اختلاف از عوامل جغرافيايي ، تاريخي و يا اجتماعي ناشي نمي شود ؛ بلکه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده و طبيعت از اين دوگانگي ها هدف داشته است. به دليل تساوي زن و مرد در دين مبين اسلام ، زنان جامعه اسلامي ايران که تقريبا نيمي از جمعيت کشوررا شامل مي شوند، مي توانند با حفظ حجاب و عفت  و با بالا بردن بينش و بصيرت خود در مقابل هجوم گسترده جهان غرب ايستاده و نقش به سزايي را درمقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان ايفا کرده و در حفظ کيان خانواده ايراني مانند گذشته بي نهايت سعي و کوشش کنند.

منابع و مآخذ :

_ قرآن کريم ؛

_تقي پور،حسين،راهکارهاي قرآن در تقابل باناتوي فرهنگي

،1388،نشر آثار امين

_ جوادي آملي ، زن در آينه ي جلال و جمال ، 1377 ، قم ، مرکز نشر اسراء

_خامنه اي،سيد علي،زن ريحانه آفرينش،1382،انتشارات نواي قلم

_خامنه اي،سيدعلي،خانواده،.1392،انتشارات صهبا

_ صادقيان ، رسول ، مهدويت و دشمنان ،1389  اصفهان ، نشر بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج)  ؛

_ مطهري، مرتضي ، نظام حقوق زن در اسلام، 1389، تهران ، انتشارات صدرا ؛

_ منصور نژاد، محمد ، مسأله ي زن، اسلام و فمينيسم ، 1381، تهران، برگ زيتون ؛

_ نيلي پور، مهدي ، فرهنگ فاطميه ، 1380 ، اصفهان ، انتشارات مرکز فرهنگي شهيد مدرس .
طنين ياس

 

انتهاي پيام/ 1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن