کد مطلب: 59077
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان
تجليل از 5نمونه ملي کشاورزي از استان چهارمحال وبختياري درنخستين جشنواره ملي کشاورزي
تاریخ انتشار : 1395/10/15 06:28:42
نمایش : 182
در نخستين جشنواره ملي کشاورزان ايران و سي و يکمين دوره انتخاب و تجليل از نمونه هاي کشاورزي، از 5نمونه ملي کشاورزي از استان چهارمحال وبختياري ،تجليل شد.
به گزارش مشکات برين رئيس سازمان جهادکشاورزي استان گفت: با تدبير وزير محترم جهادکشاورزي  از کشاورزان برتر که در زمينه هاي افزايش کارايي،توليد محصولات استراتژيک وکاهش مصرف آب ،تلاش هاي گسترده اي انجام داده بودند بعنوان نمونه ملي انتخاب شدند ومورد تجليل قرارگرفتند.

وي،با اشاره به اينکه،براي نخستين بار است که استان چهارمحال وبختياري موفق به اخذ 5رتبه وجايزه ملي مي شود افزود:اين موفقيت خبر از رويکرد وتوجه خاص استان به بخش کشاورزي وموفقيت دراين زمينه ،مي دهد.

غريب ،اظهارکرد: دراين جشنواره از آقاي حبيب زاده ازشرکت لبنيات پاک پي با ظرفيت 30هزارتن واشتغال 90نفر بعنوان واحد نمونه صنايع لبني وبه علت استفاده ازشيوه هاي صحيح بهداشتي واصولي توليد، استفاده ازدستگاه مکانيزه وبسته بندي لبنيات واز آقاي رضايي از کارخانه توليد خوراک دام با ظرفيت 38500تن واشتغال 60نفر به عنوان واحد نمونه صنايع تبديلي تکميلي شيلاتي وبه علت کارخانه تمام اتوماتيک درسطح بالا،رعايت اصول صحيح وبهداشتي توليد وبسته بندي خوراک آبزيان  و از آقاي شاهسوند به عنوان واحد نمونه مشاع کشاورزي وبه دليل هماهنگي وهمکاري دراستفاده صحيح واصولي ازواحد مشاع واگذار شده درجهت افزايش بهره وري وحفظ تنوع گياهي  واز آقاي نوروزي بعنوان نمونه کشت گياهان دارويي(گل محمدي) با عملکرد 3هزار کيلوگرم درهکتار درسطح 12هکتار واز آقاي طاهري بعنوان مرتع دار نمونه درسطح 600هکتار وبه علت انجام عمليات اصلاح واحياء وقرق درمنطقه ،اجراي برنامه هاي مديريتي وحفاظتي درمنطقه وتبديل مرتع ضعيف منطقه به يک مرتع برتر وبا کيفيت ،تقدير وتشکر بعمل آمد.

وي،با بيان اينکه ،استان چهارمحال وبختياري يک درصد از ظرفيت کشور از لحاظ وسعت وجمعيت را دارد و سال گذشته نيز به علت کاهش ميانگين بارش با بحث خشکسالي روبرو بوده است اما با اين وجود افزايش توليدات بخش کشاورزي را داشتيم افزود: انتخاب 5نمونه ملي از اين استان نشان دهنده هم گرايي سياست ها وبرنامه ريزي هاي مسئولين بخش کشاورزي  با برنامه ها وسياست هاي دولت مي باشد.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان گفت: همچنين در چند روز گذشته در جشن شکر گذاري محصول ، تنها استاني که توانست از رياست محترم جمهوري لوح تقدير دريافت نمايد از استان چهارمحال وبختياري بود که اينها همه نشان از موفقيت بخش کشاورزي استان چهارمحال وبختياري مي باشد.


انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن