کد مطلب: 59064
طراحي لباس کشتي براي بانوان!/ واکنش تند فدراسيون به انتقادها
تاریخ انتشار : 1395/10/12 11:31:13
نمایش : 245
عسگري در ادامه از رسانه ها گلايه کرد و گفت: نمي دانيم چرا رسانه ها اين همه کار فرهنگي و ارزشي فدراسيون کشتي را نمي بينند و دوستان هر روز از اين مسائل حاشيه اي صحبت مي کنند، من از همين جا به تمام دوستان اعلام ميکنم که نگران نباشند براي ما حفظ ارزش ها از همه چيز مهمتر است.

به گزارش مشکات برين مسئول روابط عمومي فدراسيون کشتي در پاسخ به سوال در مورد لباس مخصوص کشتي زنان و مدل طراحي آن گفت: اين لباس را ما طراحي کرده ايم و به عنوان يک پيشنهاد براي فدراسون جهاني کشتي ارسال کرده ايم تا به عنوان مدلي مخصوص براي لباس بانوان در مسابقات کشتي استفاده شود و اين طرح تنها يک طرح اوليه است و قرار نيست که همين را اجرا کنيم.

عسگري در ادامه مصاحبه گريزي به کارهايي که فدراسيون کشتي در جهت خدمت و ارج نهادن به خانواده شهدا و ايثارگران و مخصوصا خانواده شهداي مدافع حرم انجام داده است زد و گفت: اين طرح را براي فدراسيون جهاني فرستاديم و آنها طرح اوليه را تاييد کرده اند و ما مسلما زماني که بخواهيم هرگونه استفاده و رونمايي از اين لباس داشته باشيم حتما مجوز را قبلا از نهادهاي ذي صلاح خواهيم گرفت.
روابط عمومي فدراسيون کشتي در ادامه افزود: هنوز اين لباس عملياتي نشده است و يک گروه طراح حرفه اي در حال اعمال تغييرات  بر روي لباس هستند و زماني که طرح آماده شد و خانم هاي تيم ملي اينها را ميپوشند و اگر قابل اجرا بود و تاييد شد از آن استفاده خواهيم کرد.
عسگري در ادامه از رسانه ها گلايه کرد و گفت: نمي دانيم چرا رسانه ها اين همه کار فرهنگي و ارزشي فدراسيون کشتي را نمي بينند و دوستان هر روز از اين مسائل حاشيه اي صحبت مي کنند، من از همين جا به تمام دوستان اعلام ميکنم که نگران نباشند براي ما حفظ ارزش ها از همه چيز مهمتر است.

انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن