کد مطلب: 59047
نقش خلاءهاي عاطفي در مجرم شدن زنان جوان
تاریخ انتشار : 1395/10/11 09:46:34
نمایش : 136
رشد قابل توجه گرايش برخي دختران و زنان جوان به بزهکاري و مقايسه آن با جامعه سنتيِ دهه ها و سده هاي گذشته زنگ خطري جدي را به صدا درآورده است.
به گزارش مشکات برين جرم يا بزه در معناي عام شامل به رفتار ها و اقدامات فردي يا گروهي اطلاق مي شود که برخلاف ارزش ها، هنجارها، قوانين حاکم بر جامعه ظهور و بروز پيدا مي کند.

 

ريشه ها و عوامل تاثيرگذار در جرم يا بزه به فراخور شرايط،موقعيت زماني و مکاني و بازيگران و بازيگردانان افعال مجرمانه،متعدد و متفاوت است و به واقع نمي توان صرفا با نگاه به يک عامل مشخص به تحليل و بررسي ريشه ها و عوامل موثر در بروز جرايم و افعال بزه گونه مبادرت ورزيد.

 

با همه اين اوصاف و در کليت امر،عوامل و دلايلي در ظهور و بروز جرم و بزه موثر و تاثيرگذار هستند،در بررسي  لايه ها و ابعاد اعمال مجرمانه و بزه کاري ها،نقش آفريني جنسيت ها نيز قابل تامل و حائز اهميت است و با نگاه جامعه شناختي و روانشناسانه به پديده هاي ناهنجار اجتماعي مي توان به نکات ظريف و قابل توجهي دست يافت.

 

در ذيل اين گزارش تلاش مي شود با نگاهي دقيق و عميق،انجام افعال مجرمانه و بزه گونه در برخي دختران و زنان جوان جامعه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

 

محرم افروغ،جامعه شناس و آسيب شناس مسائل اجتماعي  ،اظهار داشت:از گذشته هاي دور،عمده بزه ها و ناهنجاري ها در ميان دختران و زنان جوان که به انجام افعال مجرمانه و هنجار شکنانه گرايش داشتند به مسائل جنسيتي معطوف مي شد،اما در طول دهه هاي اخير، وقوع برخي از بزه ها و ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله سرقت،قتل و...نيز در اين گروه اجتماعي(زنان و دختران جوان بزه کار) نمود و ظهور هر چه بيشتري (در مقايسه با گذشته)پيدا کرده است.

 

وي افزود:بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده،حس انتقام گيري و مقابله با مثل با آنچه که يک زن يا دختر جوان بزهکار را در گذشته تحقير کرده،يکي از عوامل تاثير گذار در بروز ناهنحاري هاي زنانه يا دخترانه به شمار مي رود.

 

افروغ عنوان کرد:يکي ديگر از دلايل تشديد برخي بزه ها در ميان اقشار و گروههاي نابهنجار در طيف مذکور،ناشي از تغييراتي است که در سبک زندگي حاصل شده و به واقع زنان با سنگين تر شدن مسئوليت هايشان در جايگاه سرپرست و نان آور خانواده مجبور هستند براي تامين نيازها و حصول اقتضائات و الزامات مادي خانواده،در عرصه اجتماعي حضور پر رنگ تري را از حيث کسب درآمد از خود نشان دهند.

 

وي افزود:البته ذکر اين نکته به اين معنا نيست که تمامي زنان و دختران اينچنيني در گرداب ناهنجاري اجتماعي گرفتار مي شوند و يا اينکه ضرورتا تمامي بزهکاران ،لزوما سرپرست خانوار هستند و يا بار تامين در آمد خانواده را بر دوش مي کشند.

 

جامعه شناس و آسيب شناس مسائل اجتماعي عنوان کرد:آنچه که باعث طرح چنين موضوعات و استدلال هايي مي شود صرفا نگاه تحليلي و جامعه شناختي به ناهنجاري ها است و قطعا عوامل و دلايل مذکور در ميان مردان و پسران جوان بزهکار و هنجار شکن نيز مصداق دارد.

 

افروغ گفت: در هر دو مورد،( زنان و مردان يا دختران و پسران جوان)،ناتواني در تامين نيازها و الزامات و ضروريات زندگي ،عاملي است که مي تواند فرد يا گروه ضعيف النفس را که مستعد لغزش هستند را گرفتار نمايد.

 

 

صديقه نوبهار، روانشناس و کارشناس علوم رفتاري،با اشاره به نقش بسيار تعيين کننده مهر و محبت در حفاظت و صيانت از ارزش هاي اخلاقي و فرهنگي در زنان و دختران جوان عنوان کرد:به همان ميزان که وجود مهر و محبت به عنوان يک عامل بازدارنده در ارتکاب به جرايم و ناهنجاري ها در ميان زنان و دختران جوان موثر و کارآمد به شمار مي رود،فقدان و خلاء آن نيز مي تواند او را با چالش ها و مشکلات و ناهنجاري هاي پيچيده و خود ساخته همراه سازد که بعضا مسير زندگي وي را تغيير مي دهد.

 

وي افزود: داستان ازدواج اجباري با مردي که مورد علاقه دختران جوان نبوده و طراحي نقشه حذف و قتل او با همدستي يک عاشق پيشه ثالث،از نمونه ناهنجاري ها و جرايمي است که هر ساله با شدت و ضعف هايي شاهد وقوع آن هستيم.

 

روانشناس و کارشناس علوم رفتاري عنوان کرد:حوادث اينچنيني گواهي است بر صحت اين ادعا و نقش پر رنگي که تعاملات عاطفي سازنده در صيانت و حفاظت روحي و رواني در زنان و دختران جوان ايجاد مي کند.

 

نوبهار در خاتمه يادآور شد: به هر ترتيب در تغييرات و تحولات اجتماعي،دگرگوني هاي نرم و آهسته اي که به فراخور شرايط در جامعه شاهد آن هستيم،زندگي زنان و دختران جوان نيز تحت تاثير قرار گرفته و در اين ميان افراد سليم النفس با حفظ وقار و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه،به نحوي کارآمد،برجسته و موثر در حوزه هاي متعدد نقش آفريني مي کنند و بالعکس افراد و گروه هاي ضعيف و مستعد بزهکاري نيز،تحت تاثير شرايط و تفاسير و برداشت ها و تصميمات غلط و ناصحيح،گرفتار آسيب ها،چالش ها و مشکلات متعددي مي شوندکه مهار،کنترل و پيشگيري از چنين مشکلات و بزه هايي مستلزم حصول و تحقق مجموعه اي از الزامات و اقتضائات فرهنگي،اقتصادي، اجتماعي، روحي،رواني و...خواهدبود،مولفه هايي که نه تنها در زنان و دختران جوان،بلکه در ديگر طبقات و گروه هاي اجتماعي نيز اين امر مصداق دارد و به روشني قابل فهم و درک است./ باشگاه خبرنگاران

انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن