کد مطلب: 59041
احياي يک امر حسنه با ترويج مشارکت در ازدواج جوانان
تاریخ انتشار : 1395/10/09 11:28:09
نمایش : 133
لسان مشارکت الهي مي‌گويد که همه در اين ازدواج سهم دارند و همه با هم مشارکت مي‌کنند که تعاوني بر اساس تقوا و بِر درست کنيم نگاه به ازدواج نبايد بر اساس ماديات باشد بلکه بايد بر اساس معنويات باشد.
به گزارش مشکات برين قرار است که دو خانواده مشارکت کنند تا دو جوان به هم برسند؛ ولي اين دو خانواده با هم معامله کرده‌اند که شيربها نگرفته‌اند و جهيزيه خوب نداده‌اند. اين معامله و مقابله است.

لسان مشارکت الهي مي‌گويد که همه در اين ازدواج سهم دارند و همه با هم مشارکت مي‌کنند که تعاوني بر اساس تقوا و بِر درست کنيم. نگاه به ازدواج نبايد بر اساس ماديات باشد بلکه بايد بر اساس معنويات باشد.

همه بايد در مهريه، شيربها، جهيزيه و هديه نگاه مشارکتي داشته باشند. اين مي‌شود ازدواج تحت ولايت خدا. اگر ازدواج مشارکت نباشد يعني مقابله يا معامله باشد، تحت ولايت شيطان انجام مي‌شود.

ازدواج خشت اول است و اگر کسي خشت اول را کج بگذارد تا ثريا مي‌رود ديوار کج. در بحث ارتباطات نبايد گناه باشد.

اگر مادرشوهر بخواهد با زبانش نيش بزند، اين گناه است. زبان عضوي از بدن است که استخوان ندارد و گاهي حرف‌هايي مي‌زند که قلب‌ها را مي‌شکند. مادرشوهر نمي‌داند که با اين حرف‌ها، انگيزه اين عروس را براي زندگي از بين مي‌برد، زندگي آنها را متزلزل مي‌کند و اين گناه بزرگي است.

وقتي بي‌حيايي درجامعه زياد بشود باعث تزلزل در خانواده مي‌شود. زيرا وقتي بي‌حيايي زياد مي‌شود چشم‌ها مقايسه مي‌کند و اين مي‌شود زلزله‌اي در زندگي‌ها. کساني که با بي‌حيايي به جامعه مي‌آيند حق‌الناس برگردن آنها مي‌آيد.

زيرا زندگي بعضي‌ها را متزلزل مي‌کنند. نيش‌زدن‌ها و بي‌حيايي‌ها در زندگي تزلزل ايجاد مي‌کند. همه بايد به ازدواجي که تحت ولايت خداست کمک مالي، مشاوره‌اي و زباني کنند. اين احياي يک معروف است.

افرادي که زندگي‌شان تزلزل پيدا کند تحت ولايت شيطان مي‌روند. استحکام خانواده يک معروف پسنديده است که خدمت به نسل جامعه است. با مشارکت مالي و حتي دعا خانواده را مستحکم کنيد، با کنترل زبان و مشاوره، خانواده را مستحکم کنيم، با جلوگيري از وسوسه خانواده را مستحکم کنيد.

پس ما مي‌توانيم خانواده را تحت ولايت شيطاني حفظ کنيم يا تحت ولايت خدايي .

بعضي از خانواده‌هاي متدين وقتي مي‌خواهند هديه‌اي براي عروس ببرند جست‌وجو مي‌کنند که عروس چه چيزي کم دارد تا آن‌را بخرند. هر قدمي که براي استحکام يک زندگي برداريم خدا خوشش مي‌آيد و شيطان عصباني مي‌شود.

هر چه خانواده استحکام بيشتري داشته باشد گناه در جامعه کمتر مي‌شود. وقتي در خانواده استحکام نباشد شايد مرد يا زن خانواده نيازشان را با گناه برطرف کنند. گاهي ما ناخودآگاه حرف‌هايي مي‌زنيم و نمي‌دانيم اين چه ضربه‌اي به استحکام خانواده وارد مي‌کند.

* حجت‌الاسلام محمد مهدي ماندگاري

انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن