کد مطلب: 59017
زنان در چه شرايطي مي‌توانند از همسرشان تمکين نکنند
تاریخ انتشار : 1395/10/06 11:23:25
نمایش : 134
ماده ۱۱۱۵ قانون مدني مي‌گويد: اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند منزل عليحده اختيار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.
به گزارش مشکات برين به نقل از  خبرگزاري دانشجو، با جاري شدن صيغه عقد بين پسر و دختر و رسميت يافتن ازدواج هريک نسبت به يکديگر داراي وظايف و تکاليف حقوقي مي‌شوند که عدم رعايت اين حقوق و تکاليف جرم محسوب شده و مجازات‌هايي را به‌همراه دارد.  يکي از وظايفي که زوجين در روابط زناشويي خود مي‌بايستي آن‌را رعايت کنند بحث تمکين است در موارد ذکر شده زير، اگر زن تمکين نکند مستحق دريافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.


 
موانع مشروع براي تمکين

در صورتي که بودن زن با شوهر در يک منزل خوف و ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن داشته باشد او مي تواند منزل را ترک کند و به منزل ديگري برود.ماده 1115 ق م مي گويد "اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند منزل عليحده اختيار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود


 
حق سکونت زن و خودداري از تمکين

در صورتي که حق سکونت به زن داده شده باشد زن مي تواند از حضور در منزل شوهر خوداري کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه اي کند که او تعيين مي نمايد . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعيين منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگي خواهد کرد زوجه نيز موظف به اطاعت از شوهر خود و اداي ساير وظايف زوجيت در همان منزل مي باشد
 
 


نداشتن منزل مستقل و مناسب 

در صورتي که شوهر منزل مناسب با وضعيت زن براي سکونت او پيدا نکند، در اين صورت زن مي تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شايسته داشتن خانه مستقلي هست به اطاقي که در کاروانسرا است يا اطاق کرايه نشيني ببرد يا منزل در ناحيه غير متناسب با شئون زن انتخاب کند .
 


انجام تکاليف واجب

 هر گاه زن براي انچام تکليف مذهبي واجب ، اجازه بيرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن مي تواند خارج شود و اين امر موجب نشوز او نمي شود مانند آنکه زن متطيع شود و بخواهد به حج برود و يا به حمام براي اداي نماز هاي واجب برود


 
خروج براي درمان زن 

- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل براي مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن مي تواند خارج گردد و اين امر از موارد نشوز نمي باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بيماري گردد که براي مداوا بايد به بيمارستان يا خارج از کشور برود.

انتهاي پيام/1020ج

 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن