کد مطلب: 59011
مخدر بدون دود در کمين جوانان
تاریخ انتشار : 1395/10/06 09:25:54
نمایش : 147
مخدر ناس، از نمونه مواد تخديري به شمار مي رود که مصرف آن در ميان افاغنه از ديرباز شايع بوده ،ماده اي که بر اساس گزارشات،سوء مصرف آن برخي جوانان ايراني را نيز تهديد مي کند.

به گزارش مشکات برين، ناس از نمونه مواد مخدري به شمار مي رود که سوء مصرف آن در ميان برخي از افاغنه و پاکستاني ها، رواج دارد.


 
اين ماده مخدر در جامعه آنچنان که بايد شناخته شده نيست و اطلاعات و آگاهي بسياري از افراد تنها به اين واقعيت خلاصه مي شود که عمده مصرف کنندگان آن افاغنه هستند.


 
عليرغم اطلاعات اندک و محدود از اين مخدر، گزارشات حاکي از اين واقعيت تلخ است که سوء مصرف آن در ميان برخي از جوانان و نوجوانان ايراني در حال شيوع است و در طي سال ها و ماه هاي اخير، برخي از شواهد، قرائن و اخبار مويد اضافه شدن مخدر جويدني ناس به مواد تخديري است.


 
اگرچه در حال حاضر نمي توان از اين ماده به عنوان مخدري پر مصرف در ميان جوانان ياد کرد اما اين امر دليلي منطقي براي ناديده انگاشتن و کم توجهي به تهديدات اين ماده شوم جويدني محسوب نمي شود.


 
فرهاد ديلمي، محقق و پژوهشگر اعتياد و مددکار اجتماعي اظهار داشت: در برخي از نقاط کشور، همچون زاهدان، مصرف اين ماده مخدر در ميان برخي از جوانان رواج دارد و به واقع بايد گفت بر اساس موقعيت جغرافيايي و منطقه اي، سوء مصرف اين مخدر در ميان افراد يا گروه هاي مصرف کننده با شدت و ضعف هايي همراه است.


 
وي افزود: در طول سالهاي گذشته شکل عرضه اين مخدر تغيير يافته و در قالب هاي متعدد همچون آدامس، پاستيل و شکلات در ميان برخي جوانان و نوجوانان رواج يافته که هر از چند گاهي اخباري در رسانه ها در اين خصوص منتشر مي شود.


 
محقق و پژو هشگر اعتياد و مددکار اجتماعي عنوان کرد:پان عربي، راجا، ملوان زبل، تايتانيک و... از ديگر عناوين و اسامي به شمار مي رود که براي اين مخدر استفاده مي شود و به واقع بايد گفت چنين القابي، واژگاني ساختگي هستند که براي جذاب جلوه دادن آن در بين جوانان مورد استفاده قرار مي گيرد.


 
*مخدري که با آهک آميخته مي شود
 
فريده زورمند، متخصص ترک اعتياد در تشريح مخاطرات و آسيب هاي اين مخدر گفت: ريشه اصلي اين ماده، تنباکو است که با آميخته شدن با آهک و برخي افزودني هاي ديگر، در ميان متقاضيان مصرف کننده توزيع مي شود.


 
وي افزود: سرطان هاي لثه و دهان يکي از شايع ترين عوارض اين مخدر محسوب مي شود و با در نظر گرفتن آهک مورد استفاده  در اين ماده،آسيب هاي کليوي و کبدي نيز به جمع تبعات و عوارض مخرب اين ماده افزوده مي شود.


 
زورمند عنوان کرد: تمرکز بر ديگر مواد مخدر سنتي و صنعتي باعث شده آنچنان که بايد براي مقابله، مهار و کنترل مصرف اين ماده، تلاش نشود و اميد آن  مي رود با عزمي جدي و نگاهي دقيق، نسبت به تعريف و طراحي اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه و همچنين اطلاع رساني هر چه بيشتر از شيوع و گسترش دامنه سوء مصرف اين ماده جلوگيري شود./ مشرق

انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن