کد مطلب: 59004
کلماتي که در حالت افسردگي رفع غم مي کند!
تاریخ انتشار : 1395/10/04 09:58:19
نمایش : 124
کليد« بيت المقدس» هميشه تزد حضرت سليمان عليه السلام بود و به احدي غير از خودش اعتماد نمي کرد. شبي آن جناب، کليد را برداشته خواست درب را باز کند، از قضا باز نشد از طايفه جن و انس استمداد گرفت، نتيجه اي نگرفت....
به گزارش مشکات برين کليد« بيت المقدس» هميشه تزد حضرت سليمان عليه السلام بود و به احدي غير از خودش اعتماد نمي کرد. شبي آن جناب، کليد را برداشته خواست درب را باز کند، از قضا باز نشد از طايفه جن و انس استمداد گرفت، نتيجه اي نگرفت.

بي اندازه غمگين و ناراحت شد و گمان کرد خداوند او را از بيت المقدس منع فرموده است، در اين بين، پيرمردي که به عصاي خود تکيه کرده و از رفقاء و همنشينان حضرت داود- عليه السلام- «پدر حضرت سليمان» بود به حضور آن حضرت آمده و عرض کرد: چرا غمگين مي باشي؟ سليمان نبي عليه السلام فرمود: باز کردن اين خانه بر من و بر ياران من از جن و انس مشکل شده است.

پيرمرد گفت: آيا تعليم ندهم به تو کلماتي را که پدرت در حال افسردگي مي خواند و خداوند رفع غم او مي کرد؟ سليمان، گفت: بگو « اللهمَ بِنُورکَ اَهتَدَيتَ و بِفَصلِکَ استَغنَيتَ، وبِکَ اصبَحتَ و امسَيتَ ذنوبي بين يديکَ، استغفُرکَ و اتوب اليک يا حَنان و مَنان »  يعني خداوندا! به تور تو هدايت شدم و به فضل تو بي ني از شدم و به ياري تو صبح و شام کردم، گناهان من نزد تو است، طلب آمرزش از درگاهت مي کنم و به تو بازگشت مي نمايم، اي خدا مهربان و منت گذارنده حضرت سليمان اين کلمات را خواند، ناگاه درب باز شد.

پندهاي جاويدان، محمدي اشتهاردي، ص 169-168


انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن