کد مطلب: 58961
رئيس دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري
منبع اصلي توليد اطلاعات و دانش جديد، فعاليت هاي پژوهشي است
تاریخ انتشار : 1395/09/24 17:29:33
نمایش : 255
رئيس دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري گفت:، پژوهش در ارتقاي کيفيت زندگي و توسعه ي سطح رفاه جامعه نقش بسزايي ايفا مي کند و فعاليت هاي پژوهشي بعنوان منبع اصلي توليد اطلاعات و دانش جديد هستند.
به گزار مشکات برين دکتر مرتضي هاشم زاده افزود: پژوهش در هر موضوع به هر گونه و در هر سطحي که انجام شود،‌ تلاشي منسجم و نظام مند در راستاي توسعه دانش موجود در عرصه هاي زندگي است و توسعه علمي ، صنعتي و فرهنگي هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود.

وي، با بيان اينکه نقش اين حوزه ي تاثيرگذار در عرصه انديشه ،‌ بر ابعاد مختلف حيات امروز بشر بارها مورد تاکيد قرار گرفته است افزود: در مورد اهميت علم و پژوهش همين بس که مقام مظم رهبري مي فرمايند:  "اگر ژرف يابي و پژوهش نباشد ٰ‌نتيجه اش يک جا ايستادن ، ‌در جا زدن و با دنياي پيرامون خود به تدريج بيگانه تر شدن است".

دکتر هاشم زاده تصريح کرد: بدون شک انديشه هاي ژرف در قالب پژوهش ها، ‌پديدار مي شوند و پژوهش نيروي محرک توسعه در تمامي حوزه هاي علمي،‌ فرهنگي، ‌اجتماعي ،‌اقتصادي و سياسي است.

انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن