کد مطلب: 58894
پيمان مسئولان با سازمان ملل براي اجرا تساوي جنسيتي در ايران تا ۱۵سال آينده
تاریخ انتشار : 1395/09/14 10:38:31
نمایش : 157
مسئول بسيج جامعه زنان اظهار داشت: مسئولان کشور بايد به سازمان ملل تعهد دادند که تا ۱۵ سال آينده تساوي جنسيتي را محقق مي کنند.
به گزارش مشکات برين مينو اصلاني مسئول بسيج جامعه زنان در نشست بررسي خشونت عليه زنان در غرب بيان کرد: برخي اقدامات در کشور با شعار حمايت از زنان انجام مي شود که اين فعاليتها در واقع بر خلاف منافع زنان به عنوان عناصر اجتماعي و خانوادگي است.

وي افزود: اقدامات برخي جريانها در راستاي بزرگنمايي خشونت عليه زنان در کشور در تضاد با مصالح زنان است و اين مسيري است که در غرب به تنهايي زنان منجر شده است و متاسفانه عده اي همان نسخه منسوخ غرب را در کشور دنبال مي کنند که مخالف ماهيت انساني و فطري بشر است.

اصلاني ادامه داد: برخي افراد با شعار دفاع از حقوق زنان حتي محبت زن به همسر يا فرزند و پرورش کودک و همسرداري را مصداق خشونت عليه زنان مي دانند اين يک خط سياسي است که پيامدهاي ناگواري براي کشور دارد.

مسئول بسيج جامعه زنان تصريح کرد: جنبشي با عنوان جريان نارنجي راه انداخته اند و مي گويند زنان نبايد محبت و عشق خود را نثار خانواده کنند اين در حالي است که همين طرز تفکر در غرب باعث شده که امروز ۳۵ درصد مردم آمريکا به صورت نامشروع متولد شده اند.

وي يادآور شد: چرا مسئولان کشور بايد به سازمان ملل تعهد بدهند که تا ۱۵ سال آينده تساوي جنسيتي را محقق مي کنند؟ در کنار فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي، هويت اصلي زن مسلمان بر مادر بودن استوار است بنابراين بايد برنامه اي داشته باشيم که در با آن زن بتواند در کنار حمايتهاي عاطفي از خانواده در امور اجتماعي هم فعاليت کند.

اصلاني گفت: شنيده شده است که تفاهم نامه اي امضا شده تا براساس آن مشاغل به صورت مساوي بين زنان و مردان تقسيم شود اين در حالي است که در عرف ما، مردان نان آور خانواده هستند و يا کساني که ازدواج دختران ۱۷ ساله را مصداق خشونت عليه زنان مي دانند بايد آگاه باشند که ازدواج دختران در سنين جواني باعث افتخار است اما چون سازمان ملل آن را نادرست مي داند، عده اي در کشور در مخالفت با آن عمل مي کنند.

مسئول بسيج جامعه زنان مطرح کرد: معاونت امور زنان رياست جمهوري به جاي تمرکز روي اين مسائل بايد بگويد براي عفت جامعه چه کرده است؟

وي اظهار داشت:عده اي مي گويند زنان در منگنه رسيدگي به مسائل خانواده گرفتار شده اند و پرسشنامه طراحي مي کنند که دستگاهها در زمينه تساوي جنسيتي چه عملکردي داشته اند. اين خلاف قانون است و قوه قضاييه بايد اقدام کند.

اصلاني ادامه داد: ما به دنبال روشنگري و تبيين مسائل زنان هستيم تا حقايق جامعه را مطرح کنيم و قوه قضاييه بايد در مقابل تخلفات برخي افراد و ملاقات با افراد جاسوس ورود کند.

مسئول بسيج جامعه زنان با بيان اينکه امروزه زنان در کنار مردان و در فضاهاي مختلط مشغول هستند، گفت: اين مساله امنيت زنان را دچار مخاطره مي کند و مصداق خشونت عليه زنان همين است./زنان خبر

انتهاي پيام

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن