کد مطلب: 58859
مجلس با تصويب طرح هاي پشتيبان از زنان شاغل حمايت مي کند
تاریخ انتشار : 1395/09/06 18:20:36
نمایش : 219
دبير فراکسيون زنان و خانواده مجلس بيان کرد: نمايندگان زن مجلس سعي دارند با تصويب طرح هاي پشتيبان مانند افزايش مرخصي زايمان از مادران شاغل حمايت کنند و بايد آثار مثبت اين تصميمات در حل معضلات زنان مشاهده شود.

به گزارش مشکات برين معصومه آقاپور دبير فراکسيون زنان و خانواده مجلس در گفت و گو با زنان خبر اشتغال زنان تحصيلکرده در کشور عنوان کرد: زنان تحصيلکرده کشور ميتوانند خدمات ارزنده اي ارائه دهند اما متاسفانه اين قابليت آنها ناديده گرفته مي شود و در حال حاضر تنها ۱۵ درصد از ۳۵ درصد زن شاغل و تحصيلکرده در دستگاه هاي دولتي فعاليت دارند.

وي افزود: امروزه يکي از مهمترين مباحث در حوزه مسايل زنان، مسئله تحصيلات و حضور آنان در عرصه­ هاي اجتماعي- اقتصادي از جمله نقش و حضور زنان در بازار کار است که با اين حال وجود نابرابري­ هاي جنسيتي از مهمترين چالش­ هاي پيش روي کشور محسوب مي­ شود.

آقاپور ادامه داد: پديده بيکاري تحصيل کردگان در همه جا به چشم ميخورد و بر حسب شرايط اقتصادي خاص هر يک ، ميزان آن در کشور فرق ميکند اما بيکاري زنان تحصيل کرده دانشگاهي که نقش مادري و همسري خود را بايد به بهترين وجهي ايفا کنند بيشتر نمود پيدا مي کند.

دبير فراکسيون زنان و خانواده مجلس مطرح کرد: بايد از زنان با تصويب طرح هايي در پشتيباني از مادران شاغل حمايت شود به عنوان مثال در قانون ۹ ماهه مرخصي زايمان مجلس مصوباتي داشته است اما به دليل مشکلات مالي و عدم بودجه بندي صحيح دولت و دستگاهها مکلف به اجراي اين قانون نيستند.

وي گفت: مشکلات مادران شاغل زماني بيشتر مي شود که دولت بايد هزينه مابه التفاوت مرخصي زايمان را از ۹ماه به ۶ماه در بخش دولتي پرداخت کند و در بخش خصوصي اين هزينه بايد از سوي کارفرما پرداخت شود که اين امر بار مالي و هزينه زيادي را براي دولت و کارفرمادر بر دارد و در بيشتر مشاغل اين کار صورت نميگيرد.

آقاپور يادآور شد: فراکسيون زنان مجلس پيگير مشکلات زنان در بخش هاي مختلف علي الخصوص مادران شاغل است و بايد تصميمات اساسي براي اين مشکلات گرفته شود و آثار مثبت اين تصميمات بايد در وضعيت زنان کشور مشاهده شود.


انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن