کد مطلب: 58728
مضرات ازدواج سفيد/ آيا مي‌توان با هم بود ولي ازدواج رسمي نکرد؟
تاریخ انتشار : 1395/08/15 11:02:26
نمایش : 270
از بعد عاطفي نيز دو بحران براي زوجين وجود دارد يکي نگراني در طول زندگي از نبود امنيت حقوقي و ديگري مساله پايان ناخوشايند همباشي.

به گزارش مشکات برين، پيرو آنچه در نوشته پيشين در باب اعلام خطر برخي کارشناسان غربي نسبت به تاثيرات تمدن‌ستيز همباشي و يا ازدواج سفيد بيان نموديم، در اين يادداشت نيز در راستاي آن و با نگاهي ديگر به آسيب شناسي آن مساله براساس چالش‌هاي پيش آمده و يا در حال وقوع آن هم در مغرب زمين بنا به اطلاعات نشريات داخليشان مي‌پردازيم.لازم به ذکر است که اين نوع گزارش‌ها از جوامع غربي در برخي موارد قابل تطبيق با کشور ما يا ديگر فرهنگ‌هاي شرقي نيست، به بيان ديگر اين مسائل نشان دهنده وضعيت آسيب زا و بنيان شکن در جامعه وابسته به خود است و سودمندي‌اش فهمي تازه تر و از نگاهي ديگر به ساختار جامعه اي بيگانه است که از قضا الگويي شده براي آينده و يا حال برخي تمدن‌ها.در مورد مساله عدم تطبيق، مي‌توان به عنوان مثال به اين نمونه اشاره نمود که پيرو گزارش پيشين در باب همباشي در جامعه آمريکا، آمارها حکايت از رشد اين مساله در طبقات پايين جامعه که از سطح دانش و اقتصاد ضعيف تري برخور دار بودند داشت، حال آيا مي‌توان اين وضعيت را در کشورهاي شرقي نيز بدين سان رويت نمود، پاسخ بنظر متفاوت است و درمان آن البته نيازمند به يک پژوهش جامعه شناسانه.

 همباشي و خسارت مالي و عاطفي
کري اسلون روزنامه نگاريست که خود تجربه ازدواج سفيد را داشته، وي از آن رو که در حوزه سبک زندگي مي‌نويسد، در يادداشتي به چند علت آسيب‌زا بودن اين نوع همزيستي اشاره‌هايي کرده است. وي آسيب اين عمل را در دوشاخه کلي مالي و عاطفي دسته‌بندي مي‌کند.باور و بررسي‌هاي آماري او نشان مي‌دهد که همباشي پايانش جدايي است، به سخن او، بايد در نظر داشت که آنچه مثلا در مسائل مالي و جدايي دو زوج از هم پيش مي‌آيد، به سبب آنکه در يک توافق غير رسمي صورت گرفته و تعهدي قانوني برايش وجود ندارد، باعث مي‌شود تا هرآنچه در اين مدت پس انداز نموده‌اند براي يافتن زندگي ديگري و لوازم آن هزينه کنند. از بعد عاطفي نيز دو بحران براي زوجين وجود دارد يکي نگراني در طول زندگي از نبود امنيت حقوقي و ديگري مساله پايان ناخوشايند همباشي.

 
نيجريه و افزايش سقط جنين
در نمونه ديگر که نشان دهنده يک جامعه بشدت مقلد است، به سراغ اين پديده در نيجريه مي‌رويم. نيجريه به عنوان يک کشور انگليسي زبان در غرب آفريقا با جمعيت تقريبا دو برابر ايران که نزديک به صدسال مستعمره انگلستان بوده، از مجموعه اي است که بشدت در پي نزديکي به سبک زندگي غربي است، سينماي اين کشور با نام ناليوود نيز يک کپي هجوآميز تر از سينماي فني هاليوود است.با شيوع پديده همباشي در نيجريه، روزنامه آنلاين نشنال ميرر در گزارشي به آسيب بحران زاي ازدواج سفيد اشاره کرده و به نقل ماجرايي واقعي از دختران و پسراني که با هم و از سر علاقه و بدون ازدواج رسمي به اين نوع زندگي روي آوردند پرداخته، امري که پس از مدتي و با باردار شدن دختران، سبب جدايي مردها مي‌شود. آنگونه که در اين گزارش آمده، بنظر وضعيت نيجريه وخيم تر از ديگر نمونه‌هاي شنيده شده است، بدان سبب که هم به روستاها و مناطق کم جمعيت کشيده شده و هم از سويي ديگر در مجامع خوابگاهي دانشگاهي کثرت يافته است.يکي از دانشجويان پزشکي نيجريه، برپايه بررسي‌هاي خود آسيب بزرگ را در اين ماجرا، مساله سقط جنين مي‌داند که به کرات اتفاق افتاده است. وي علت سقط جنين را در عدم اهتمام و علاقه جنس مذکر به مسووليت پذيري در باب کودکي مي‌داند که هيچ نسبت رسمي و حقوقي با او ندارد، جدا از اينکه، اين کودک مي‌تواند مانعي براي آزادي‌هاي آينده او شود.

 
تاثير همباشي پيش از ازدواج بر ازدواج رسمي
نمونه اي ديگر از همباشي دو زوج که نياز به تامل بيشتري دارد، گونه اي ديگر است که تاکيد بر دوران آزمايشي پيش از ازدواج رسمي دارد، يعني قرار دادن دوره ي همباشي قبل از ازدواج رسمي، با اين توجيه که شناخت را بيشتر مي‌کند. چارلز فوستر در مقاله اي کوتاه به بررسي خطر اين مساله براي ازدواج پرداخته است. وي در اين نوشته نشان مي‌دهد که همباشي پيش از ازدواج رسمي چگونه بر کيفيت ازدواج تاثير مي‌گذارد و احتمال طلاق در زندگي آينده را افزايش مي‌دهد.


نخستين مساله اي که او بدان مي‌پردازد، مساله پايداري زندگي پس از ازدواج است، او برپايه يک تحليل جامع مي‌گويد: آنچه در ابتداي امر بدست آمد، اين بود که در مقايسه دو گروه رسمي و همباش، پايداري همباش‌ها بشدت پايين است. آنگونه که مي‌توان گفت، همباشي يک عامل منفي ساز در ثبات زندگي است.مساله ي دوم را وي کيفيت زندگي مي‌داند، برپايه آمارهايي که وي ارائه مي‌کند، کساني که مستقيما به ازدواج رسمي روي مي‌آورند، سعادت و موفقيت بهتري در امر زيستن خود بدست مي‌آورند. اين مهم در مورد کساني که تجربه همباشي پيش از ازدواج داشته اند، برعکس است.در اين بررسي وي به تحقيق دو پژوهشگر ديگر به نام‌هاي جيمز و بيتي نيز اشاره مي‌کند، نتياج تحقيقات آنها نشان مي‌دهد که خرسندي از بودن در کنار هم و همچنين تعامل در زندگي در ادامه همباشي پيش از ازدواج بصورتي منفي در مي‌آيد.

ادامه دارد...
منبع: جام


انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن