کد مطلب: 58705
زنان و راه رفتن بر لبه تيغ آسيب‌هاي اجتماعي
عملکرد ضعيف معاونت امور زنان در مقابله با آسيب هاي اجتماعي زنان
تاریخ انتشار : 1395/08/12
نمایش : 283
معاون امور زنان رياست جمهوري آشکارا فرياد مي‌زند که بايد براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي طرح وبرنامه داشت اما بيان اين جمله که فاصله حرف تا عمل در او و مجموعه مطبوعش از زمين تا آسمان است ديگر يک عبارت کاملا تکراري است.
به گزارش مشکات برين آسيب اجتماعي از هر جنسي که باشد، به قول قديمي‌ها گوشه‌اي از تيرش، دامن حوزه زنان را به خود مي‌گيرد، مدت‌ها است که البته متوليان حوزه زنان و خانواده آشکارا فرياد مي‌زنند که بايد مقابل مصائب و مسائل مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي طرح وبرنامه داشت و با اين آسيب‌ها به مقابله پرداخت.
 
يکي از اين شخصيت‌ها معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري است که البته بايد گفت بيان اين جمله که فاصله حرف تا عمل در او و مجموعه مطبوعش از زمين تا آسمان است ديگر يک عبارت کاملا تکراري است با اين حال اما شناخت دقيق آسيب اجتماعي در حوزه زنان براي آن از اهميت ويژه برخوردار است.
 
دکتر امان قرائي جامعه شناس اجتماعي مي‌گويد: «حوزه زنان، حوزه گسترده و درعين حال حساس است، اگر بخواهيم دامنه آن را ارزيابي کنيم بايد بگوييم که اين دامنه به وسعت کل جامعه است، زيرا از يک سو زن به عنوان يک فرد در اجتماعي به حساب مي‌آيد و از سوي ديگر اين نفر، در هرم جمعيتي نيمه پر آن را تشکيل مي‌دهد؛ بنابراين او هم مي‌تواند تصميم‌گير و هم تصميم‌ساز مؤثري باشد.
 
از سوي ديگر به دليل آنکه نيمه دوم جمعيتي به نوعي با زن ارتباط مستمري دارند و از او به طور مستقيم و غيرمستقيم تأثير مي‌پذيرند؛ بنابراين بايد نتيجه گرفت زنان در تمام لايه‌هاي جمعيتي نفوذ مادي و معنوي دارند و اصلا بر همين اساس است که برنامه‌ريزان و سياسيون در کشورهاي مختلف بر روي زن‌ها حساب ويژه‌اي باز مي‌کنند.
 
به طور مثال شماا الان انتخاباات آمريکا را مشاهده کني تا به شدت اين فرضيه پي ببريد، در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي هم که ناشي از ناهنجاري‌ها و يا به تعبير بهتر بداخلاقي‌ها اجتماعي نظير اعتياد، سرقت، طلاق و… است، جامعه زنان را بايد جدي‌ترين جامعه در معرض خطر دانست، جامعه‌اي که اگر دير بجنبيم ممکن است به سبب انحراف مسير فرهنگي آنها نيز دچار آسيب شوند و درنتيجه جامعه به ورطه خلاف سقوط کند، اما راه‌حل مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي چيست؟
 
آيا با گفتن حلوا، حلوا دهان شيرين مي‌شود؛ يعني اگر مداوم بياييم از يک‌سري واژه‌هاي مثل زنان خياباني، زنان کارتن‌خواب، زن‌هاي بدسرپرست و بي‌سرپرست صحبت کنيم و بدون آنکه راه‌حلي براي اين نوع جرائم و جرائمي که مقدمه ساير بزهه‌هاي اجتماعي است و ريشه آن در حيازدايي و اباحه‌گري پنهان است، بدهيم درحقيقت فقط سر زنان جامعه را کلاه گذاشته‌ايم اين درحالي است شناخت ريشه مشکلات و مسائل اجتماعي نخستين چيزي است که بايد مدنظر قرار بگيرد و در نهايت بايد بگويم شعارزدگي نمي‌تواند مسائل اين حوزه و ساير حوزه‌ها را حل کند و امروز بايد گفت که متأسفانه حوزه زنان در کشور ما دچار شعارزدگي شده است».

به هرحال آسيب‌شناسي مسائل اجتماعي حوزه زنان براي جوامعي مثل ايران امري ضروري و  اجتناب ناپذير است، جامعه‌اي که از فاکتورهاي معنويت بهره مي‌برد کمتر بايد درگير اين آسيب‌ها شود.

چرايي اين موضوع باعث شد تا فاطمه ابراهيم‌پور کارشناس حوزه زنان و خانواده با نگاهي دين‌محور به اين موضوع بپردازد:«جامعه ديني زماني که از دين به واسطه هجمه فرهنگي دور شود سبب نوعي انحطاط فرهنگي و سپس انحطاط و سقوط اخلاق و معنويت مي‌شود.

متأسفانه جامعه ايراني در چند دهه اخير به دليل شدت پيدا کردن هجوم فرهنگي غرب از يک سو و همچنين غفلت‌زدگي داخلي و يا به عبارت بهتر سياسي کردن همه مسائل حوزه زنان به دلايلي از قبيل رأي‌آور بودن اين حوزه در ايام انتخابات و در نهايت نگاه سليقه‌اي به حوزه زن و خانواده باعث شده است با آسيب‌هاي جدي روبه رو شويم.

اين درحالي است که اگر يک روش واحد براي مقابله با اين موضوعات بيابيم قطع به يقين پادزهر اجتماعي را پيدا کرده‌ايم، اما يکي از راه‌حل‌هاي نهايي در اين زمينه و ساير زمينه‌ها که دائما و در مقاطع گوناگون مورد تأکيد رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت، موضوع بازگشت به سبک زندگي اسلامي است.

در اين زمينه بايد به زنان و در نهايت به جامعه اسلامي هويت فراموش‌شده‌شان را يادآوري کنند وسپس نسبت به تقويت فرهنگ بومي در مقابل فرهنگ غرب اقدام کنند، آن وقت ما مشاهده خواهيم کرد که ميوه حيا در جامعه بارور مي‌شود و ثمره آن که زن عفيف و جامعه با معنويت است ظهور و بروز پيدا مي‌کند، اين جامعه مي‌تواند همان جامعه‌اي باشد که در تمدن نوين اسلامي مدنظر است.»/ منبع: زنان خبر


انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن