کد مطلب: 58654
تبليغ ورود زنان به ورزشگاه در روزنامه ورزشي!
تاریخ انتشار : 1395/08/05 11:21:01
نمایش : 350
حالا سناريو ورود مخفيانه به ورزشگاه و انتشار تصاوير بعد از بازي به اهواز هم رسيده است اما قصه تلخ اين ماجرا آنجايي خود را نشان مي دهد که روزنامه ورزشي « خبر ورزشي» به سراغ اين خانم مي رود و نجوه ورود او به استاديوم را جويا مي شود

به گزارش مشکات برين،۲ سال مي شود که موضوع ورود زنان به ورزشگاه علي رغم غير  قانوني بودن آن توسط قبح شکني عامدانه برخي از مسئولان مطرح مي شود اما مسئولان بجاي برخورد با قبح شکنان و کساني که به راحتي قانون را زير پا گذاشته و بعد با افتخار در فضاي مجازي سلفي هاي خود را منتشر مي کنند با منتقدين برخورد مي کنند حال آنکه عمل به قانون و برخورد با متخلف که نقض قانون کرده است حداقل وظيفه مسئولين انتظامي و امنيتي کشور است!

اولين بار يک دختر نوجوان در تهران اقدام به منتشر کردن تصاوير خود بعد از بازي پرسپوليس کرد و هيچ کس حتي تذکري به وي نداد. هر چند شهداي ايران قبلا متذکر شده بود که عدم برخورد با اين پديده منجر به گسترش آن خواهد شد اما گوشي بدهکار نبود.
تبليغ ورود زنان به ورزشگاه در روزنامه ورزشي!
حالا سناريو ورود مخفيانه به ورزشگاه و انتشار تصاوير بعد از بازي به اهواز هم رسيده است اما قصه تلخ اين ماجرا آنجايي خود را نشان مي دهد که روزنامه ورزشي « خبر ورزشي» به سراغ اين خانم مي رود و نجوه ورود او به استاديوم را جويا مي شود و اين متخلف هم به راحتي تبيين مي کند و راهکار رفتن دختران به ورزشگاه را به طور حرفه اي آموزش مي دهد.

اين روزنامه گفت و گو را طوري تنظيم کرده است که اين اقدام در راستاي هواداري از تيم محبوب صورت گرفته و فرد متخلف تأکيد مي کند حضور دختران براي تقويت تيم خيلي اثر گذار است!

حالا اين قبح شکني به جايي رسيده است که متخلف از قانون نه تنها هيچ ابايي از بيان تخلفش ندارد بلکه به راحتي مصاحبه هم مي کند تا کارش را براي ديگران هم تبليغ کند!

منبع: شهداي ايران


انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن