کد مطلب: 58623
عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير
تاریخ انتشار : 1395/08/01 18:19:27
نمایش : 298
عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

به گزارش مشکات برين

من سرم توي کار خودم بود

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

بعد يه روز يه نفر رو ديدم

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

ما اوقات خوبي با هم داشتيم و بعد من يه کادو مثل اين بهش دادم

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

وقتي اون هديه من رو قبول کرد من اينجوري شدم

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

ما تقريبا همه شب ها ، با هم تلفني صحبت مي کرديم

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

و اين وضع من توي اداره بود

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

رمانيکه همکارام من و اونو ديدند، اينجوري نگاه مي کردند

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

و من اينجوري بهشون جواب مي دادم

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

وي اون يک گل رز مثل اين داد به يه نفر ديگه

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

و من اينجوري بودم

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

بعدش اينجوري شدم

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

بله .. اين آخر عشقهاي خياباني

عاقبت عشق و دوستي هاي خياباني ! +تصاوير

گردآوري: گروه سرگرمي پرداد

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن