کد مطلب: 25930
ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است!
تاریخ انتشار : 1393/08/29 09:19:57
نمایش : 772
خداوند زيبايي را دوست دارد اما آن زيبايي که وديعه اي الهي و با معرفت باشد و گرنه هر چوبي را که آرايش کني، زيبا مي شود! در اين ميان بايد گفت:در اجتماع آن چيزي که مهم است، سيرت زيباست نه صورت زيباي بزک کرده! چرا که گاه تفاوت هاي رفتاري زنان زيبا در خيابان با رفتار خشن شان در خانه تعجب برانگيز است.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن