مراسم اعتکاف در ۱۷۰ مسجد چهارمحال و بختياري برگزار مي‌شود مديرکل تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري در نخستين نشست ستاد اعتکاف استان گفت: مراسم اعتکاف در ۱۷۰ مسجد چهارمحال و بختياري برگزار مي‌شود.

مراسم اعتکاف در ۱۷۰ مسجد چهارمحال و بختياري برگزار مي‌شود مديرکل تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري در نخستين نشست ستاد اعتکاف استان گفت: مراسم اعتکاف در ۱۷۰ مسجد چهارمحال و بختياري برگزار مي‌شود.

مديرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعي چهارمحال و بختياري:

2600 تعاوني و اتحاديه درچهارمحال و بختياري فعاليت دارند مديرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعي چهارمحال و بختياري گفت: 2600 تعاوني و اتحاديه فعال در استان چهارمحال و بختياري داريم که 6700 نفر در آن عضويت دارند.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري:

فرهنگ شهادت‌طلبي مؤثرترين عنصر پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان گفت: فرهنگ شهادت‌طلبي به عنوان کارآمدترين و مؤثرترين عنصر در پيشبرد اهداف و حفظ ارزش‌ها و مقابله با دشمنان داخلي و خارجي مطرح است.
اخبار زنان استان چهارمحال و بختیاری
اخبار استانی