رئيس هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي چهارمحال و بختياري خبر داد

رشد 148 درصدي حضور بانوان داوطلب حضوردر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا رئيس هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي چهارمحال و بختياري گفت: آمار کلي داوطلبان حضور در شوراي اسلامي شهر و روستا اين دوره نسبت به دوره قبل 14 درصد رشد داشته و اين آمار براي بانوان 148 درصد رشد نشان مي‌دهد (دوره چهارم 81 بانو و دوره پنجم 201 نفر).

رئيس هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي چهارمحال و بختياري خبر داد

رشد 148 درصدي حضور بانوان داوطلب حضوردر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا رئيس هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي چهارمحال و بختياري گفت: آمار کلي داوطلبان حضور در شوراي اسلامي شهر و روستا اين دوره نسبت به دوره قبل 14 درصد رشد داشته و اين آمار براي بانوان 148 درصد رشد نشان مي‌دهد (دوره چهارم 81 بانو و دوره پنجم 201 نفر).

طي بيانيه اي

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس يوم الله 12 فروردين را گرامي داشت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در بيانيه‌اي با گراميداشت يوم الله 12 فروردين "روز جمهوري اسلامي"، روحيه انقلابي، تفکر بسيجي و عمل جهادي را مؤلفه هاي کارآمدي و الگوشدن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در بين جبهه مقاومت و جوامع حق طلب و استکبارستيز دانست.

مسئول سازمان بسيج جامعه زنان کشور خطاب به جريانات مروج تساوي جنسيتي:

نسخه پوسيده غربي، در نظام اسلامي جايگاهي ندارد/زن مسلمان انقلابي هرگز زير بار برنامه هايي استکبار جهاني نمي رود رئيس سازمان بسيج جامعه زنان کشور، خطاب به کساني که به اسم عدالت جنسيتي به دنبال تحقق تساوي جنسيتي هستند، گفت: اين نسخه پوسيده در نظام اسلامي نه تنها پاسخگو نخواهد بود بلکه اجازه جولان را هم نخواهد يافت زيرا زن مسلمان انقلابي هرگز زير بار برنامه هايي استکبار جهاني، نخواهد رفت.
اخبار زنان استان چهارمحال و بختیاری
اخبار استانی