برجام در دام

نهال نوپاي روحاني را آفت نقض برجام خشکاند رسما مي کشند خودشان را تا ثابت کنند که آمريکا، همين کدخداي مهرباني است که ما مي‌گوييم، نه آمريکاي «مرگ بر آمريکا»ي شما . در اين راه حتي، وعده سيب و گلابي هم دادند و آب خوردن ملت را متاثر از نظر آمريکا دانستند.

برجام در دام

نهال نوپاي روحاني را آفت نقض برجام خشکاند رسما مي کشند خودشان را تا ثابت کنند که آمريکا، همين کدخداي مهرباني است که ما مي‌گوييم، نه آمريکاي «مرگ بر آمريکا»ي شما . در اين راه حتي، وعده سيب و گلابي هم دادند و آب خوردن ملت را متاثر از نظر آمريکا دانستند.

قالي دست باف چالشتر پيوند هنر انگشتان بانوان با شهرت جهاني

تار و پود قالي دستباف چالشتر غم نامه بي توجهي مسئولين مهم‌ترين ويژگي قالي چالشتر استفاده از مواد اوليه مرغوب و رنگرزي مناسب به همراه بافت ممتاز و منحصر به فرد مي‌باشد. شادابي و زنده بودن طرح‌ها و رنگ‌هاي به كار رفته باعث به وجود آوردن يكي از زيباترين قالي‌ها شده است.

مسيرهاي پوشالي دشمن , مانع يافتن مسير حق نخواهد شد

وقتي سايه اهل بيت (ع)بر بام آشيانه دل مي نشيند بي راهه هاي زمانه فريبت نخواهند داد هياهوي زندگي امروز، رنگ و لعاب هاي دنياي مدرن، هجمه هاي فرهنگي غرب بسيار نرم و آرام درپي کاستن ارزشهاي انساني هستند. اصالت شيعه را نشانه گرفته اند!! اما در پس همه اين تهاجمات وسيع، دنياي غرب، اصلي را فراموش کرده، اصلي که براي من به عنوان بانوي شيعه ايراني در قلب و جانم نفوذ کرده و هيچ ابزاري از هر نوع با هر رنگ و لعابي اثرش را از بين نمي برد.
اخبار زنان استان چهارمحال و بختیاری
اخبار فرهنگی
اخبار استانی
اخبار سیاسی و کشوری